Společnost ILA má pro stroje, které jsou předmětem financování, sjednány rámcové smlouvy. Smluvními partnery jsou:

Generali Česká pojišťovna, a.s.

„Upozornění: Od 1.1.2020 přechází níže uvedená rámcová smlouva sjednaná u České pojišťovny, a.s. do správy Generali České pojišťovny, a.s., podmínky pojištění jsou beze změny a platí původní pojistné podmínky sjednané u České pojišťovny a.s..“

  • Rámcová smlouva č. 1020110153 (platby v CZK)
  • Rámcová smlouva č. 1020110452 (platby v EUR)
  • Rámcová smlouva č. 1024150469  – Předměty zajištění

Ke stažení:

Informační dokument o pojistném produktu - stroje (IPID)
Informační dokument o pojistném produktu - elektronika (IPID)
Předsmluvní informace - stroje (PI)
Předsmluvní informace - elektronika (PI)

Informační dokument o pojistném produktu - stroje (IPID) - platí do 31.12.2019
Informační dokument o pojistném produktu - elektronika (IPID) - platí do 31.12.2019
Předsmluvní informace - stroje (PI) - platí do 31.12.2019
Předsmluvní informace - elektronika (PI) - platí do 31.12.2019

Všeobecné pojistné podmínky pro technická pojištění majetku (VPP T 2005/01)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů (ZPP S 2005/01)
Doplňkové pojistné podmínky pro stacionární stroje - Zahrnutí rizika kasko (DPP 311)
Doplňkové pojistné podmínky pro mobilní stroje - Zahrnutí rizika kasko (DPP 312)
Doplňkové pojistné podmínky pro stacionární stroje - Krádež vloupáním (DPP KV 1)
Doplňkové pojistné podmínky pro mobilní stroje  - Krádež vloupáním (DPP KV 5)
Smluvní ujednání v rámcové smlouvě


Kooperativa pojišťovna a.s.

„Upozornění: pro předměty pojištění zařazené do rámcové smlouvy od 10.5.2022 se upravují podmínky pojištění. Detaily naleznete níže ve smluvních ujednáních“

  • Rámcová smlouva č. 7720672993

Ke stažení:
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (VPP P - 100/09)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů (ZPP P - 300/05)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení (ZPP P - 320/05)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik - obecné (DPP P - 520/05) zahrnují níže uvedené doložky:
Doložka k zabezpečení – Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (DOZ 5))
Doložka k pojištění strojů - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění (DST1)
Doložka k pojištění strojů - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění(DST8)
Doložka k pojištění strojů - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka(DST9)
Doložka k pojištění strojů - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (DST11)
Doložka - Elektronická rizika - Výluka (DOB1)
Doložka - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (DOB3)
Příloha č.4 ke smlouvě - Předepsané způsoby zabezpečení stacionárních pracovních strojů proti odcizení
Příloha č.5 ke smlouvě - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů proti odcizení
Smluvní ujednání k rámcové smlouvě  (aktualizováno 10.5.2022)
Smluvní ujednání k rámcové smlouvě- Poškození nebo zničení skleněných dílů a částí (platné od 1.4.2016, aktualizováno 10.5.2022)


Uniqa pojišťovna

  • Rámcová smlouva č. 2737302220

Ke stažení:
Typy pojištění
Všeobecné pojistné podmínky - Obecná část (UCZ/05)
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění pro případ poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení (UCZ/Str/10)
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení (UCZ/Ele/10)
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí (UCZ/Živ/10)
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění majetku pro případ odcizení (UCZ/Odc/10)
Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení (LIM/10)
Smluvní ujednání v rámcové smlouvě

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.